Papildomas privalomas mokymas

PAPILDOMAS MOKYMAS PRIVALOMAS VAIRUOTOJAMS:

1. Pradedantiesiems vairuotojams (neturintiems 2 metų stažo), kurie pažeidė KET taisykles dėl:

 • vairuotojų pareigų pėstiesiems;
 • lenkimo taisyklių;
 • draudimo vairuotojams naudotis mobiliojo ryšio priemonėmis;
 • eismo reguliavimo signalų nesilaikymu, taip pat ir įspėjamųjų signalų naudojimo;
 • važiavimo per sankryžas;
 • vairuotojų naudojimosi saugos diržais;
 • motociklininko šalmais pažeidimais;
 • nustatyto greičio viršijimu daugiau kaip 10 km/h ir transporto priemonių vairavimu;
 • kai nustatomas lengvas neblaivumo laipsnis (nuo 0,0 promilės iki 0,4 promilės);
 • taip pat sukėlusių eismo įvykį, kurio metu buvo sutrikdyta eismo dalyvių sveikata.

2. Vairuotojams, kuriems buvo atimta teisė vairuoti dėl KET pažeidimų

Pagrindinis dokumentas, nustatantis ar vairuotojui reikalingi papildomi vairuotojų mokymo kursai – admistracinio teismo sprendimas ar policijos nutarimas!

Mokymo kursą sudaro:

1. Ne trumpesnis kaip 45 minučių trukmės teorijos kursas, kurio tikslas – suteikti pradedantiesiems vairuotojams ir vairuotojams, kuriems atimta teisė vairuoti, papildomų teorinių žinių šiomis temomis:

2. Ne trumpesnis kaip 90 minučių trukmės psichologijos kursas, kurio tikslas – suteikti pradedantiesiems vairuotojams ir vairuotojams, kuriems atimta teisė vairuoti, papildomų žinių šiomis temomis:

3. Atlikti ne trumpesnį kaip 45 minučių trukmės praktinio saugaus, ekonomiško ir ekologiško vairavimo mokymą B kategorijos transporto priemone (neprivaloma pradedantiesiems vairuotojams, kuriems papildomas vairuotojų mokymas privalomas už KET pažeidimus, padarytus su A1, A2, A ir B1 kategorijų transporto priemonėmis ir vairuotojams, kuriems atimta teisė vairuoti, norintiems susigrąžinti teisę vairuoti AM, A1, A2, A ir B1 kategorijų transporto priemones), kurio tikslas – akcentuoti, kad šis vairavimo būdas yra saugiausias ir tausojantis aplinką.

4. Ne trumpiau kaip 45 minutes individualiai su mokymo įstaigos psichologu analizuoti padarytą (-us) KET pažeidimą (-us), už kurį (-iuos) buvo taikyta administracinė atsakomybė. Šios analizės tikslas – suvokti savo nesaugaus vairavimo priežastis, aplinkybes ir galimas pasekmes ir suprasti, kaip jų išvengti.

5. Žinių patikrinimo testas.

Informuojame, kad prieš sudarant sutartį pradedantysis vairuotojas ir vairuotojas, kuriam buvo atimta teisė vairuoti, privalo būti pasirašytinai supažindinti su mokymo įstaigos vidaus tvarkos taisyklėmis ir papildomo vairuotojų mokymo tvarka ir informuoti, kad papildomo vairuotojų mokymo metu (išskyrus individualią padaryto (-ų) KET pažeidimo (-ų) analizę su psichologu) bus daromas vaizdo ir garso įrašas.

REGISTRACIJA

Vairuotojas, ateidamas mokytis, turi turėti:

 1. administracinio teismo sprendimą arba policijos nutarimą, kuriuo remiantis jam buvo taikyta administracinė atsakomybė;
 2. vairuotojo pažymėjimą, jei jis nėra atimtas;
 3. su savimi turi turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 4. Pažeidimo aprašą (aprašo forma: spausti čia, užpildyto aprašo pavyzdys: spausti čia). P.S. aprašą galima atsinešti, galima užpildyti mokykloje.

Baigus papildomą vairuotojų mokymą, išduodame papildomo vairuotojų mokymo baigimo pažymą ne vėliau kaip sekančią darbo dieną.

KURSŲ KAINA

Vienam asmeniui – 100 € Akcija!

ARTIMIAUSIOS RENKAMOS GRUPĖS

Registruotis būtina iš anksto!

Registracija galima el. paštu keliostudija@gmail.com, telefonu 8 521 99799, mobiliu 370 67799101.

Lietuvos Respublikos teisės aktai, reglamentuojantys papildomą vairuotojų mokymą

Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymas.

Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2014 m. balandžio 30 d. įsakymas Nr. 2B-86 „Dėl Papildomo vairuotojų mokymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2014 m. balandžio 30 d. įsakymas Nr. 2B-87 „Dėl Teisės vykdyti papildomą vairuotojų mokymą suteikimo, sustabdymo, atnaujinimo ar panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.